Nye treningsdresser

Nå har vi fått nye flotte treningsdresser til Atlas! De som ønsker å kjøpe, kan prøve på atlas lokalet. Bilder og prisliste ligger som vedlegg.