Årsmøte 2017

Årsmøte for Fredrikstad BK Atlas blir avholdt 6 Mars kl 18 i Atlas sine lokaler i Borgarveien 6.
Se også vedlagt innkalling.
Vi ønsker alle medlemmer velkommen!